E-õppe termineid/ E-learning terms inglise - eesti 701 terminit
c-learning – vt classroom learning
campus-based learning (on-campus learning), statsionaarne õpe
chat (1) vestlus, jutt, jutuajamine
chat room jututuba, jutukas
classroom training – vt classroom learning
codec koodek
collaborative authoring ühesautorlus
collaborative learning ühesõpe, kollaboratiivne õpe
commercial software tasuline tarkvara, kommertstarkvara
community of practice (CoP), praktikakogukond
compatible ühilduv
computer conference raalkonverents
computer conferencing raalkonverentsi pidama*
computer literacy arvutioskus
computer-aided instruction – 1) (CAI), raalõpe, CAI
2) vt computer-assisted learning
computer-aided learning – vt computer-assisted learning
computer-assisted instruction – vt computer-assisted learning
computer-based education – vt computer-based learning
computer-based instruction – vt computer-based learning
computer-based training (CBT), arvutipõhine koolitus
computer-managed instruction (CMI), arvutitega korraldatud õpe
computer-mediated communication (CMC), arvutisuhtlus
computer-supported collaborative learning (CSCL), arvutitugine ühesõpe, ühine õppimine arvuti abil
content sisu
content developer sisutootja, sisuarendaja, sisulooja
content development – vt content creation
content management system (CMS), sisuhaldussüsteem
content package sisupakett
content specialist – vt content expert
cooperative learning ühisõpe
course content – vt courseware (1)
course management system – vt learning management system
courseware (2) – vt educational software
courseware (3) – vt authoring software
© 2007 - 2015 Werkdata OÜ Terminology Management Software Contact for more information: info@termbases.eu