Foneetika sõnastik inglise - eesti 503 terminit
implosive implosiiv, injektiiv
ingressive ingressiivne
inhalation sissehingamine
International Phonetic Alphabet (IPA), rahvusvaheline foneetiline tähestik, IPA
intervocalic vokaalidevaheline
intonation intonatsioon, kõnemeloodia
intonation phrase intonatsioonifraas
intrinsic oma-
© 2007 - 2020 Werkdata OÜ Terminology Management Software Contact for more information: info@termbases.eu