Rakubioloogia eesti - inglise - vene 1644 terminit
(Geeni) promootor Promoter
14-3-3-valgud 14-3-3 protein
Abaksiaalne Abaxial
ABC mudel ABC model
ABC-tüüpi pumbad ABC.pumps
Abstsiishape (ABA) Abscisic acid
Adaksiaalne Adaxial
Adhesioonimolekul adhesion molecule
Adjuvant adjuvant
Aeglast (hilis-) tüüpi ülitundlikkuse reaktsioon delayed type hypersensitivity (DTH)
Aeroobne hingamine Aerobic respiration
Agrekaan aggrecan
Agriin agrine
Akropetaalne Acropetal
aksoneem axoneme
aktiin actin
aktiini gelaatorvalgud actin gelling proteins
aktiini köitevalgud actin crosslinking proteins
Aktiivne membraanitransport Active transport
Aktiveeritud lümfotsüüt activated lymphocyte
Aktsioonipotentsiaal – 1) action potential
2) Action potential
Akvaporiinid Aquaporins
alfa-aktiniin α-Actinin
Allergia allergy
Amüloplastid Amyloplast
amüotroofne lateraalskleroos Amyotrophic lateral sclerosis (ALS)
Anafaasi esilekutsuv kompleks (APC/C; tsüklosoom) Anaphase-promoting complex
Ankurliidused anchoring junctions
Anoikis anoikis
Antennkompleks (antenn) antenna complex
anterograadne aksonaalne transport Anterograde axonic transport
Antigeen – 1) antigen (ag)
2) antigen
Antigeeni esitamine (presentatsioon) antigen presentation
Antigeeni esitav rakk antigen presenting cell (APC)
Antikeha antibody (ab)
Antikehad antibody
Antiklinaalne rakujagunemine Anticlinal cell division
Antiport Antiport
Antiporter antiporter
Antotsüaniinid Anthocyanins
Apikaalne (tipmine) apical
Apomiksis apomixis
Apoptoos Apoptosis
Apoptootilised kehad apoptotic bodies
Apoptosoom Apoptosome
ARF (auxin response factor) ARF (auxin response factor)
ARF valgud ARF proteins
Arp2/3 kompleks Arp2/3 complex
ARR (Arabidopsis response regulator) ARR (Arabidopsis response regulator)
astraalsed mikrotorukesed astral microtubules
Asutajarakud founder cells
ATP süntaas ATP synthase
Aukliidus gap junction
Auksiinid auxins
Autofaagia autophagy
Autofluorestsents Autofluorescence
0 ... 60 / 743
© 2007 - 2015 Werkdata OÜ Terminology Management Software Contact for more information: info@termbases.eu