Nahkhiirte-alased terminid eesti - inglise 225 terminit
„ketramine“ „spinning“
„sakihaigus“ "notch disease"
„vihtlemine“ „whisking“
ajavenitus time expansion
ajavenitus-detektor time expansion detector
ajavenitus-süsteem ehk ajavenitus time expansion system
aktiivne orienteerumine active orientation
aktiivsusperiood activity period
dehüdratsioon dehydration, hypohydration
detektor detector
detektor-uuring detector-based survey
detektorloendus detector-based count
eespurihambad premolars
eksikülaline ehk juhukülaline occasional species
elupaigatruudus site fidelity, philopatry
elupaik ehk biotoop habitat, biotope
energogramm power spectrum
epibleem epiblema
harmoonik harmonic
helirütm ehk sonari rütm sound rhythm, sonar rhythm
helisagedus sound frequency
helitugevus (heliintensiivsus) sound power
heterodüün heterodyne
heterodüün-detektor heterodyne detector
heterotermne (kõigusoojane) heterothermic
homöotermne (püsisoojane) homeothermic
hääldiagnostika sound diagnostics
häältunnused sound characters
impulsivahe ehk impulsside vahe interpulse interval
impulss pulse
juhukülaline või eksikülaline occasional species
kajalokatsiooni-häälitsuste tekitamise sagedus ehk sonari rütm sonar rhythm
kajalokatsiooni-häälitsused ehk sonari-impulsid sonar pulses
kannus calcar
kaugrändur long-distance migrant
keldri-meetod cellar method
kottpüünis bag trap
kriitiline temperatuur critical temperature
kõrvakaas ehk traagus tragus
käsitiivalised (nahkhiired „laias tähenduses“), Chiroptera bats
külglennus ehk tiivalennus wing membrane
küünarvars forearm
lennukoridor – 1) flight corridor
2) flight corridor
lennupaik flight place
lähirändur short-distance migrant
muutsagedus-hääl ehk muutsagedus-impulss broadband pulse
muutsagedus-impulss broadband pulse
muutsagedus-liik broadband species, BB species
nahkhiire-detektor bat detector
nahkhiirte varjekast ehk varjekast bat box
ostsillogramm oscillogram
paaritumine mating
paaritumisala mating area
paaritumislend mating flight
paaritumisperiood mating season
parvlemine swarming
0 ... 60 / 110
© 2007 - 2020 Werkdata OÜ Terminology Management Software Contact for more information: info@termbases.eu