Loomakasvatus eesti - inglise - saksa - vene 22308 terminit
vaakumkuivatus vacuum drying
vaapsoomused – vt ganoidsoomused
vaatlus observation
vaba lämmastik free nitrogen
vaba utt dry ewe
vaba vesi (lihas või lihatootes) free water
vabaemis dry sow, open gilt
vabapaarumine – vt panmiksis
vabasöötmine (ad libitum), ad libitum feeding
vadak (juustuvesi), whey
vadakupulber dried whey
vaegpingus – vt hüpotoonia
vagiina – vt tupp
vaginaalõõs vaginal cavity
vaginiit vaginitis
vagulaudjas – vt renjas laudjas
vahendid – vt ressursid
vaktsiinid vaccines
vaktsineerimine vaccination
valge hiidküülik – vt uusmeremaa valge küülik
valgekoonrebane Ring neck fox
valgelibled – vt leukotsüüdid
valgelihastõbi white muscle disease
valgu bioloogiline väärtus protein biological value
valgu-vitamiinikontsentraat protein-vitamin concentrate
valgupuudus protein deficiency
valgusisaldus protein content
valguskartlikkus (heliofoobia), heliophobia
valguspäev light day
valguväärindus protein conversion
valikuedu – vt selektsiooniefekt
valikukoefitsient – vt selektsioonikoefitsient
valikukriteerium selection criterion
valikumeetod – vt selektsioonimeetod
valim sample, selection
valjad bridle
valk true protein
valminud loode (küps loode), mature embryo
valmistoodang finished product, end product
valverefleks – vt orienteerumisrefleks
vanadussigimatus age-related infertility
vanavanemliin – vt vanavanemvorm
vanemad parents
vanemkari parent stock
vanemliin – vt vereliin
vanempopulatsioon parent population
vanemvorm parent generation
vanuse määramine hammaste järgi age determination by teeth
vanuseline koosseis – vt vanuseline struktuur
vanuseline struktuur (vanuseline koosseis), age structure
vanutamine (viltimine, vildistamine), felting
0 ... 60 / 331
© 2007 - 2015 Werkdata OÜ Terminology Management Software Contact for more information: info@termbases.eu