Loomakasvatus eesti - inglise - saksa - vene 22308 terminit
P-vitamiin – vt rutiin
paaridevalik selection of pairs
paarisuimed paired fins
paaritamata emasloom barrener female, geld female
paaritud uimed non-paired fins
paaritus pairing, coupling, mating
paaritushooaeg – vt paaritussesoon
paaritusimpotentsus impotentia coeundi
paaritusintensiivsus intensity of mating
paarituskoormus service rate per sire
paaritusmeetod mating method
paaritusperiood – vt paaritussesoon
paaritusplaan mating plan
paarituspukk breeding crate, servise crate
paaritusregister service register
paarumistüüp mating type
pahaloomuline malignant, pernicious
pahaloomuline turse (gaasgangreen), gasgangrene
pahhüneem – vt pahhüteen
pahhüteen (pahhüneem), pachytene, pachynema
paigalseisurefleks standing reflex, still reflex
paigutustihedus spacing density, stocking density
paikne elektritara fixed electric fence
painutusrefleks flexion reflex
pais, tamm storage dam
paisjärv dammed lake
paistetus swelling
paistiik, peatiik main pond
palavik fever
pale jowl, chap
paljaskarp – vt nahkkarpkala
paljaslootekarusnahk (koljakk), dehaired skin, dewooled skin, pelt
paljundusosakond – vt paljundusfarm
paljupoegsus multiparous
palpatsioon – vt komplus
palpeerimine palpation, manual examination
panariitsium panaritium
pankreas (kõhunääre), pancreas
pankreasenõre pancreatic juice
pankreatiin pancreatin
pankreatiit pancreatitis
pankreosümiin pancreosymin
panmiktiline populatsioon panmictic population
pansootia panzootic
parabioos parabiosis
parakeratoos parakeratosis
paralüüs – vt halvatus
parandaja isasloom sire-improver
parandatud tõug, üleminekutõug improved breed
parasiidikandja parasite carrier
parasiidiresistentsus parasite resistance
0 ... 60 / 678
© 2007 - 2015 Werkdata OÜ Terminology Management Software Contact for more information: info@termbases.eu