Loomakasvatus eesti - inglise - saksa - vene 22308 terminit
O-jalgne asetus – vt O-asetus
O-jalgne seis – vt rangjalgne seis
odrasöötühik barley feed unit
oftalmia ophtalmia
ogakiired spine rays
ohevillkarvad beard hair
ohjad reins
ohutustehnika safety technique
oimukoht temple
oinas wether, gelded ram
oinastall (oinik), wether lamb
oinik – vt oinastall
okse vomit
oksforddauni lambatõug Oxford Down sheep breed
oksütotsiin oxytocin
olelusvõitlus struggle for existence
oligospermia oligospermia
oliguuria oliguria, oliguresia
omahind net cost, cost price
omajõudluse järgi kontrollitud loom performance tested animal
omajõusööt home-grown concentrate
omandatud immuunsus acquired immunity
omandus – vt omand
omnivoorid – vt kõigesööjad loomad
onager onager
ontogeneesigeneetika – vt arengugeneetika
oogenees – vt ovogenees
oogoon (oogoonid), oogonium, oogonia
oogoonid – vt oogoon
oolemma – vt oolemm
ootsüüt oocyte
operaatorgeen operator-gene
operon operon
optimaalne seemendusaeg optimal insemination time
orgaaniline organic
orgaaniline väetis organic fertilizer
orgaanilise aine anaeroobne lagundamine anaerobic bio-degrading of organic matter
orgaanilised mineraalelemendid organic mineral compounds
organ (elund), organ
organid – vt elundid
organism – vt elusolend
organoleptiline organoleptic
orientaalsed hobusetõud – vt idamaahobusetõud
orienteerumisrefleks (valverefleks), orientative reflex
originaalandmed original information, primary data
orikas barrow, castrated boar
orlovi traavel Orlover, Orlov trotter
ornitoos (klamüdioos), ornithosis
orpingtoni kana Orpington hen
orpingtoni part Orpington duck
osakaal – vt osatähtsus
osaliselt suletud liin partially enclosed line
0 ... 60 / 90
© 2007 - 2015 Werkdata OÜ Terminology Management Software Contact for more information: info@termbases.eu