Loomakasvatus eesti - inglise - saksa - vene 22308 terminit
idafriisi lambatõug East-Friesian sheep breed
idaprantsuse punasekirju veisetõug French Red Pied cattle breed
identsed kaksikud – vt monosügootsed kaksikud
idulane – vt loode
igemehaigused gum-diseases
ihtüofauna ichtyofauna
ihtüoloog ichtyologist
ihtüoloogia ichtyology
ihtüotsiidid ichthyocide
ikterohemoglobinuuria – vt leptospiroos
ikterus – vt kollatõbi
ildefransi lambatõug Ile-de-France sheep breed
imemine suction
imemisrefleks suction reflex
imendumine absorption
imendumisvõime absorbing ability
imetamine suckling
imetamisperiood suckling period
imeti – vt nisa
imik(loom) suckling
immigratsioon (populatsiooni) immigration
immobiliseerimine immobilisation
immuniteet – vt immuunsus
immunoblotting immunoblotting
immunofluorestsents immunofluorescence
immunogeneetika immunogenetics
immunoglobuliin – vt gammaglobuliin
immuunreaktsioon – vt kaitsereaktsioon
immuunseerumid immunserum
immuunsus (immuniteet), immunity
implantatsioon (loote kinnitumine), implantation
inbredliinide kross – vt sugulasliinide ristamine
inbriidingu depressioon – vt sugulusaretuse depressioon
ind – vt estrus
indiferentne temperatuur indifferent temperature, neutral temperature
individuaalne valik (selektsioon) individual selection
individuaalpesa – vt individuaalpuur
individuaalpuur (individuaalpesa), single cage, single nest
individuaalsöötmine individual feeding, hand feeding
indlev loom animal on heat
indutseeritud mutatsioon induced mutation
infektsioon – vt nakkus
infektsioosne kollatõbi – vt leptospiroos
infertiilsus – vt sigimatus
informatsiooni-RNA (mRNA, matriits-RNA), messenger-RNA, mRNA
infrapunakiirgur infrared heater, infrared lamp
inglise külmaverelised hobusetõud English draught horse breeds
inglise lihalambatõud English Mutton sheep breeds
inglise täisvereline ratsahobune English thoroughbred horse
inhalatsioon inhalation
inhibiitor inhibitor
inkretsioon – vt sisesekretsioon
inkubaator – vt haudeaparaat
inkubatoorium – vt inkubatsioonitsehh
inkubatsioon (hautamine), incubation
0 ... 60 / 102
© 2007 - 2015 Werkdata OÜ Terminology Management Software Contact for more information: info@termbases.eu