Loomakasvatus eesti - inglise - saksa - vene 22308 terminit
E-vitamiin – vt tokoferool
eakaaslane contemporaries
eakaaslaste võrdlusmeetod comparison method of contemporaries
ebaind – vt tiinusaegne ind
ebaühtlik vill (segavill), blended, semi-coarse wool
edilbai lambatõug Edil’bay sheep breed
eellane ancestor
eellaste jõudlus productivity of ancestors
eelsegu – vt premiks
eesel ass, donkey, donkey
eesjala pikkus vorleg’s length
eesjalgade korrapärane seis regular stand of forelegs
eesjäsemed fore limbs
eeskoot fore shank
eeslik Asiatic wild esel
eesmagude atoonia atony of the forestomachs
eesmaod – vt eesmagu
eesmaoseede – vt seede eesmaos
eesnahk – vt prepuutsium
eesnisad fore-teats
eesnääre (prostata), prostate gland
eespikiasetus (peaasetus), head presentation
eesti hobune Estonian horse
eesti holstein Estonian holstein
eesti maatõugu siga Estonian Landrace (breed)
eesti maatõugu veis Estonian Native cattle breed
eesti mustakirju tõug Estonian Black-and-White cattle breed
eesti punane tõug Estonian Red cattle breed
eesti raskeveohobune Estonian Heavy Draught Horse
eesti suur valge seatõug Estonian Large White swine breed
eesti valgepealine lambatõug Estonian Whiteface Sheep breed
eetsine seis forward set of legs
eetsirandmene (jalgade) asetus, eetsirandmelisus knee sprung, buck knee(s)
efektiivne (aktiivne) geen effective gene
efektiivne geen – vt aktiivne geen
eferentne impulss efferent impulse
ehhinokokkoos echinicoccosis
eimerioos (koktsidioos), coccidiosis
ejakulaadi maht (spermakogus), volume of semen
ejakulaat ejaculate
ejakulatsioon (seemnepurse), ejaculation
ejakulatsioonirefleks ejaculation reflex
eksanteem exanthemas
ekseem eczema
ekskretsioon – vt eritus
ekskretsiooniorganid – vt erituselundid
eksogeenne – 1) vt välistekkeline
2) exogene
eksokriinnäärmed exocrine glands
eksperiment (katse), experiment, test, trial
ekspert expert
ekspiratsioon (väljahingamine), expiration
ekspressioon expressivity
0 ... 60 / 259
© 2007 - 2015 Werkdata OÜ Terminology Management Software Contact for more information: info@termbases.eu