Loomakasvatus eesti - inglise - saksa - vene 22308 terminit
üheaastane kultuur annual crop
ühekordne pügamine one-shearing, single shearing
ühekordne seemendus single insemination, single service
ühekorruseline (puuri)patarei flat-deck battery cages
ühemunakaksikud – vt monosügootsed kaksikud
üheniiteline (rohumaa) once cut (grassland)
ühesuunaline tõug single purpose breed
ühik (mõõtühik), unit
ühtlik vill homogenous wool
üksikrakend single harness
üksiksulg individual box
üksiktall single lamb
ülalõug upper jaw, maxilla
ülamokk upper lip
üldaretusväärtus – vt üldine aretusväärtus
üldlämmastik (sisaldus) total nitrogen (content)
ülemineku villkarvad transitional hair, intermediate hair
üleminekuvillkarv – vt siirdevillkarv
ülepöetud vill double cut wool
ülepügamine – vt teistkordne pügamine
üleskasvatamine (kasvik) rearing
üleskasvatamisperiood rearing period, growing period, raising period
ülisäbar vill loopy wool
ülisäbarad looked (silmuslooked), loopy bends
ümarsäuk rounded staple
ümberindlemine, taasindlemine return to heat, return to service
ümberkujundav ristamine – vt vältav ristamine
ümbermõõt (looma) circumference, girth
© 2007 - 2015 Werkdata OÜ Terminology Management Software Contact for more information: info@termbases.eu