Loomakasvatus eesti - inglise - saksa - vene 22308 terminit
energiatarve loote kasvuks energy need for embryo growth
energiatarve piima tootmiseks energy need for milk production
energiavaegus energy deficiency
eneselahustamine – vt autolüüs
enneaegne poegimine premature birth, premature delivery
ensüümid (fermendid), enzymes, ferments
ensüümpreparaadid (fermentpreparaadid), enzymic additives
enteriit enteritis
epideemia epidemie
epideemiline epidemic
epidemioloogia epidemiology
epidermis epidermis
epididüüm – vt munandimanus
epigeneesiteooria theory of epigenesis
episootiline epizootic
epistaas epistasis
erastamine – vt privatiseerimine
erektsioon erection
erektsioonirefleks erection reflex
ergotroopsed ained ergotropic matter
ergutid stimulants, excitants
eriloomakasvatus zootechnics
erimunakaksikud dizygotic twins
erutus excitement
erutuslävi threshold of stimulation
erutusprotsess excitative process
erutuvus excitability
erütrotsüütide settereaktsioon (veresete, SR), blood sedimentation
esimesed piimajoad lüpsmisel fore milk
esindav valim – vt juhuslik valim
esiroe – vt mekoonium
esmafolliikul – vt primaarfolliikul
esmane amnionikott – vt allantois
esmane spermatotsüüt (primaarspermatotsüüt), primary spermatocyte
esmapoegija (primipaar), primipara
esmased sugutunnused – vt primaarsed sugutunnused
esmaseemendus first service, original service
esmatiinestus nonreturn rate
esmatiinus unigravida
esmikvasikas first-calf, firstling
estraaltsükkel – vt innatsükkel
estrus (ind), estrus, estrus period
etoloogia (käitumisõpetus), ethology
eukarüoot eucaryote
euploidsus euploidy
euroopa kobras European beaver, beaver
euroopa muflon – vt euroopa uluklammas
euroopa naarits European mink
Euroopa uluksiga European wild boar
eurüsoomne konstitutsioonitüüp eurysomic type of constitution
evolutsioon evolution
660 ... 720 / 721
© 2007 - 2015 Werkdata OÜ Terminology Management Software Contact for more information: info@termbases.eu