Loomakasvatus eesti - inglise - saksa - vene 22340 terminit
energiabilanss energetic balance
energiakulutus – vt energiakulu
energiatarve kehamassi juurdekasvuks energy need for fattening
energiatarve loote kasvuks energy need for embryo growth
energiatarve piima tootmiseks energy need for milk production
energiavaegus energy deficiency
eneselahustamine – vt autolüüs
enneaegne poegimine premature birth, premature delivery
ensüümid (fermendid), enzymes, ferments
ensüümpreparaadid (fermentpreparaadid), enzymic additives
enteriit enteritis
epideemia epidemie
epideemiline epidemic
epidemioloogia epidemiology
epidermis epidermis
epididüüm – vt munandimanus
epigeneesiteooria theory of epigenesis
episootiline epizootic
epistaas epistasis
erastamine – vt privatiseerimine
erektsioon erection
erektsioonirefleks erection reflex
ergotroopsed ained ergotropic matter
ergutid stimulants, excitants
eriloomakasvatus zootechnics
erimunakaksikud dizygotic twins
eririskiga loomsed jäätmed specified risk material
erutus excitement
erutuslävi threshold of stimulation
erutusprotsess excitative process
erutuvus excitability
erütrotsüütide settereaktsioon (veresete, SR), blood sedimentation
esimese kategooria subproduktid (I kategooria subproduktid), offals of the first category
esimesed piimajoad lüpsmisel fore milk
esindav valim – vt juhuslik valim
esiroe – vt mekoonium
esmafolliikul – vt primaarfolliikul
esmane amnionikott – vt allantois
esmane karvafolliikul primary hair follicle
esmane spermatotsüüt (primaarspermatotsüüt), primary spermatocyte
esmapoegija (primipaar), primipara
esmased sugutunnused – vt primaarsed sugutunnused
esmaseemendus first service, original service
esmatiinestus nonreturn rate
esmatiinus unigravida
esmikvasikas first-calf, firstling
estraaltsükkel – vt innatsükkel
estrus (ind), estrus, estrus period
etoloogia (käitumisõpetus), ethology
eukarüoot eucaryote
euploidsus euploidy
euroopa kobras European beaver, beaver
660 ... 720 / 727
© 2007 - 2015 Werkdata OÜ Terminology Management Software Contact for more information: info@termbases.eu