Loomakasvatus eesti - inglise - saksa - vene 22308 terminit
embrüo sügavkülmutus deep-freezing of embryo
embrüoblast – vt looteleht
embrüodoonor embryo donor
embrüogenees embryogenesis
embrüogeneetika embryonal genetics
embrüonaalne surm – vt embrüo surm
embrüonaalperiood embryonic period
embrüonaalsurm – vt embrüo surm
embrüosiirdamine – vt embrüote siirdamine
embrüosiirdamine, ET embryo transplantation, ET
embrüote krüokonserveerimine – vt embrüote sügavkülmutamine
embrüote käitlemine embryos handling
embrüote liikidevaheline siirdamine interspecific transfer of embryos
embrüote mikrokirurgia microsurgery of embryos
embrüote mittekirurgiline siirdamine nonsurgical transfer of embryos
embrüote morfoloogiline hindamine morphological estimation of embryos
embrüote poolitamine splitting, segregation
embrüote säilitamine in vitro embryos preservation in vitro
embrüote säilivus embryos viability
embrüote tsütogeneetiline hindamine embryos cytogenetical assessment
embrüote tsütoloogiline hindamine cytological estimation of embryos
embrüote väljaloputamine emakast washout of embryos from the uteri
embrüote ülessulatamine thawing of embryos
embrüotroof – vt uteriinpiim
emdeni hani Em(b)den goose
emigratsioon emigration
emik – vt nooremis
emis sow
emise nisad sow teats
emise poegimine farrowing
emise tiinus pregnancy, gestation (in swine)
emise viljakus sow fertility
emisekaart sow card
emiselõõg sow tie, sow binding
emisesulg sow crate
emiste aastaringne poegimine continual farrow, all-year-round farrowing
emiste ekstensiivne kasutamine extensive use of sows
emiste hooajaline poegimine seasonal farrowing
emiste intensiivne kasutamine intensive use of sows
emiste voorpoegimine (voorpoegimine), continuous farrowing
emulgaatorid emulgators
emulsioon emulsion
endogeenne endogenous
endokardiit endocarditis
endokrinoloogia endocrinology
endomeetrium, emakasisekest (emakasisekest), endometrium
endoparasiidid – vt siseparasiidid
endoskoopia – 1) endoscopy
2) vt sisevaatlus
energia energy
energia ainevahetus energy metabolism
energia-proteiini suhe (ME/P), energy-protein ratio
energiabilanss energetic balance
energiakulutus – vt energiakulu
energiatarve kehamassi juurdekasvuks energy need for fattening
600 ... 660 / 721
© 2007 - 2015 Werkdata OÜ Terminology Management Software Contact for more information: info@termbases.eu