Loomakasvatus eesti - inglise - saksa - vene 22308 terminit
eesmagude atoonia atony of the forestomachs
eesmaod – vt eesmagu
eesmaoseede – vt seede eesmaos
eesnahk – vt prepuutsium
eesnisad fore-teats
eesnääre (prostata), prostate gland
eespikiasetus (peaasetus), head presentation
eesti hobune Estonian horse
eesti holstein Estonian holstein
eesti maatõugu siga Estonian Landrace (breed)
eesti maatõugu veis Estonian Native cattle breed
eesti mustakirju tõug Estonian Black-and-White cattle breed
eesti punane tõug Estonian Red cattle breed
eesti raskeveohobune Estonian Heavy Draught Horse
eesti suur valge seatõug Estonian Large White swine breed
eesti valgepealine lambatõug Estonian Whiteface Sheep breed
eetsine seis forward set of legs
eetsirandmene (jalgade) asetus, eetsirandmelisus knee sprung, buck knee(s)
efektiivne (aktiivne) geen effective gene
efektiivne geen – vt aktiivne geen
eferentne impulss efferent impulse
ehhinokokkoos echinicoccosis
eimerioos (koktsidioos), coccidiosis
ejakulaadi maht (spermakogus), volume of semen
ejakulaat ejaculate
ejakulatsioon (seemnepurse), ejaculation
ejakulatsioonirefleks ejaculation reflex
eksanteem exanthemas
ekseem eczema
ekskretsioon – vt eritus
ekskretsiooniorganid – vt erituselundid
eksogeenne – 1) vt välistekkeline
2) exogene
eksokriinnäärmed exocrine glands
eksperiment (katse), experiment, test, trial
ekspert expert
ekspiratsioon (väljahingamine), expiration
ekspressioon expressivity
ekstensiivne (üles)kasvatamine extensive raising, extensive farming
ekstensiivne põllumajandus extensive agriculture
ekstensiivtõug extensive breed
eksterjöör exterior, external conformation
eksterjööri hindamine exterior estimation
eksterjööritunnus exterior character
eksterjööriviga exterior defect
ekstraheerimine extracting
ekstrakt extract
ekstraktiivained extractive matter substance
ekstraktsioonijahu – vt srott
ekstrasüstol extrasystole
ekstruuder – vt tigupress
eksudatiivne exudative
ektoderm ectoderm
ektoparasiidid (välisparasiidid), ectoparasites
ekvatsioonjagunemine equational division
ekvilibratsiooniperiood (tasakaalustumisperiood), equilibration period
480 ... 540 / 721
© 2007 - 2015 Werkdata OÜ Terminology Management Software Contact for more information: info@termbases.eu