Loomakasvatus eesti - inglise - saksa - vene 22308 terminit
diktüokauloos (kopsuusstõbi), dictyocaulosis
dikumariin dicoumarin
dinaatriumvesinikfosfaat disodium phosphate
diplofaas diplophase
diploidne (kahekordne), diploid
diploidsus diploidy
diskoloratsioon discoloration
dispersioon variance
dispersioonanalüüs analysis of variance
dispersioonikomponent variance component
disruptiivne valik – vt lõhestav
dissekteerima dissect
dissimilatsioon dissimilation, catabolism
distantsretseptorid (teleretseptorid), distance receptors
distorsioon – vt nihestus
diurees diuresis
diureetikumid diuretics
diureetiline diuretic
DNA rekombinatsioonid DNS recombinations
domestikatsioon – vt kodustamine
dominant dominant
dominantdispersioon dominance variance
dominantsus dominance
doni hobune Don horse
doonorloom donor animal
doonorrakk donor cell
doos – vt annus
dorking(i kana) Dorking
dorsaalne dorsal, posterior
doseerimine dosing, rationing
draisdeili lambatõug Drysdale sheep breed
džigetai – vt kulaan
džunglikana jungle fowl
džörsi tõug Jersey
duplikatsioon duplication
düspepsia dyspepsia
düstookia – vt raske sünnitus
düstroofia (väärastus), dystrophy
E-vitamiin – vt tokoferool
eakaaslane contemporaries
eakaaslaste võrdlusmeetod comparison method of contemporaries
ebaind – vt tiinusaegne ind
ebaühtlik vill (segavill), blended, semi-coarse wool
edilbai lambatõug Edil’bay sheep breed
eellane ancestor
eellaste jõudlus productivity of ancestors
eelsegu – vt premiks
eesel ass, donkey, donkey
eesjala pikkus vorleg’s length
eesjalgade korrapärane seis regular stand of forelegs
eesjäsemed fore limbs
eeskoot fore shank
eeslik Asiatic wild esel
420 ... 480 / 721
© 2007 - 2015 Werkdata OÜ Terminology Management Software Contact for more information: info@termbases.eu