Loomakasvatus eesti - inglise - saksa - vene 22320 terminit
“beebi-biif” baby beef
aasahein meadow hay
aasia kana Asian hen
aasia uluksiga Asian wild boar
aastalehm roughage, forage cow
aastane loom yearling
aastaringne laudaspidamine drylot feeding, zero-grazing
aastavajadus annual requirement, need(s)
aba – vt piht
abaalune tükk shoulder clod
aberdiini-anguse tõug Aberdeen-Angus
abi- ja hädasöödad secondary and emergency feeds
abiootilised tegurid abiotic factors
aborigeenne indigenous, local, native
aborigeenne tõug – vt kohalik tõug
abstsess (mädanik), abscess
ad libitum – vt vabasöötmine
adaptatsioon – vt adaptsioon
adeniin adenine
adenoom adenoma
adermiin – vt püridoksiin
adipogeenne adipogenous
adipolüüs adipolysis
aditiivdispersioon additive variance
aditiivne polügeensus – vt aditiivne geenitoime
aditiivne polümeersus additive polymery
adrenaliin adrenaline, epinephrine
aedik pen, split, cleft
aeglane samm slow walk, pace
aeglane traav (sörk), trot, jog, jog-trot, slow trot
aeraator aerator, floating surface
aeroobne aerobic
aflatoksiinid aflatoxins
agalaktia (piimatus), agalactia
aganad chaff
aglutinatsioon agglutination
aglutinatsioonireaktsioon agglutination reaction
aglutiniinid agglutinins
agregaat agregation,
aguutivärvus agouti
aheldunud geenid linked genes
aheldus linkage
ahenev laudjas acute hind quarters
aher barren
aher utt barren ewe
ahhal-tekiini hobune Achaltekin horse
ahkmust hobune dull-black, normal black horse
ahtrus barrenness, sterility
ainevahetushaigus metabolism disease
ainevahetushäired metabolic disorder
0 ... 60 / 721
© 2007 - 2020 Werkdata OÜ Terminology Management Software Contact for more information: info@termbases.eu