Arhitektuuri oskussõnastik (AOS) eesti 517 terminit
defortifikatsioon defortifikatsioon
dekastüül – 1) dekastüül
2) vt portikus
detašeerimine – 1) detašeerimine
2) vt eemalenihutamine
diele diele
dipteer (dipteros), dipteer, dipteros
dipteros – vt dipteer
divisjon divisjon
dodekastüül – 1) dodekastüül
2) vt portikus
donjon donjon
dornse dornse
Drittstein – vt kõnnikivi
© 2007 - 2020 Werkdata OÜ Terminology Management Software Contact for more information: info@termbases.eu