Purjetamise terminoloogia inglise - eesti 5089 terminit
Abandon Tühistama
abandoned race katkestatud võistlus[sõit]
abandonment signal katkestussignaal
abeam traaversis
abreast kõrvuti
accelerate kiirendama
acceleration kiirendus
accident avarii, õnnetus
accident of the sea mereõnnetus
accidental gybe tahtmatu halssimine
accommodation plan asendiplaan
accustomed to the sea merekindel
adjustable mast step reguleeritav mastipea
adverse wind vaata "head wind"
aerial antenn
aerodynamics aerodünaamika
aft overhang component ahtrieendi parand[us]
aft overhang component girth ahtrieendi ümbermõõdu parand[us]
aft overhang component profile ahtrieendi profiili parand[us]
aftdeck vaata "afterdeck"
after bulkhead tagumine vahesein
after girth overhang ahtrieendi pikkus
after girth station tagumine ümberhaardelõige
after inner girth station tagumine sisemine ümberhaardelõige
after peak ahterpiik
after peprendicular ahtrilood, ahtriperpendikulaar
after-stay ahter[s]taak
afterdeck tagatekk, ahtritekk
air pressure õhurõhk
air resistance õhutakistus
air stream õhujuga
airflow õhuvool
airtight õhutihe
all hands on deck! kõik [mehed] tekile!
allowance for current vooluparand[us], vooluõiend[us]
alloy sulam
alongshore navigation vaata "coastal navigation"
aloof eemal, kaugemal
alter the course kurssi muutma
0 ... 60 / 732
© 2007 - 2020 Werkdata OÜ Terminology Management Software Contact for more information: info@termbases.eu