Küberfüüsikalise süsteemitehnika terminibaas eesti - inglise 105 terminit
alamsüsteem subsystem
algoritm algorithm
andmeühildus data fusion
asjade internet (värkvõrk), Internet of things
diskreetajasüsteem discrete-time system
ehitiste infomudel BIM (Building information model)
eluslabor living lab
elutähtis komponent integral component
isejuhtiv sõiduk autonomous vehicle
juhtmevaba sensorvõrk wireless sensor network (WSN)
juhtmeühendusega sensor wired sensor
juhtseade controller
kohanduv süsteem adaptive system
koostalitusvõime interoperability
krüotron cryotron
küberfüüsikaline süsteemitehnika cyber-physical system engineering
küberfüüsikalised süsteemid cyber-physical systems
küberneetika cybernetics
küberruum cyberspace
mehhatroonika mechatronics
mehitamata õhusõiduk – vt droon
mikrokontroller microcontroller
mikroskeem integrated circuit
nutikell smartwatch
pidevajasüsteem continuous-time system
pilvearvutus cloud computing
proaktiivne tarbija – vt prosuumer
protokoll protocol
reaalajasüsteemid real-time systems
robootika robotics
ruumikontroller room controller
samaaegsed süsteemid concurrent systems
sardsüsteem embedded system
sensor sensor
sensoripõhine süsteem sensor-based system
sensorsõlm sensor node
sessioonivõti authenticator
suletud süsteem closed-loop systems
suurandmed big data
süsteemide süsteem system of systems
tagasisidering feedback loop
tark elektrivõrk smart-grid
tark linn smart city
tark maja smart building, smart home
tehisintellekt artificial intelligence (AI)
telemaatika telematics
teletervis telehealth
täiturseade actuator
vastastikku seotud interconnected
vastuvõtja-saatja – vt transponder
värkvõrk – vt asjade internet
© 2007 - 2020 Werkdata OÜ Terminology Management Software Contact for more information: info@termbases.eu