Filosoofia inglise - eesti 2840 terminit
abduktsioon abduktsioon
abort abort
absoluut absoluut
absoluutne idealism absoluutne idealism
abstraheerimine abstraheerimine
abstraktne/konkreetne abstraktne/konkreetne
ad hoc hüpotees ad hoc hüpotees
adaptatsioon – vt kohastumus
adaptsioon – vt kohastumus
adumine – vt apertseptsioon
adverbiaalteooria adverbiaalteooria
aeg aeg
aegruum aegruum
afaasia afaasia
afektiivsus afektiivsus
agnostitsism agnostitsism
ainevald – vt määramispiirkond
aisting aisting
ajaloofilosoofia ajaloofilosoofia
ajanool ajanool
ajaviil ajaviil
ajendid/põhjused – vt alused/põhjused
aju purgis aju purgis
aksioloogia aksioloogia
aksiomaatiline meetod aksiomaatiline meetod
aksioom aksioom
aktiivne/passiivne eutanaasia aktiivne/passiivne eutanaasia
aktivism aktivism
aktsepteerimine aktsepteerimine
aktsidendieksituse pöördeksitus aktsidendieksituse pöördeksitus
aktsidentalism aktsidentalism
aktsidents aktsidents
aktuaalne – vt tegelik
aktualism aktualism
alamhulkade hulk – vt potentshulk
alamääratus alamääratus
aleetiline aleetiline
alluv alluv
altruism altruism
alus – vt põhi
aluseks olemine – vt põhjaks olemine
ammendav ammendav
anafoor anafoor
analoogia analoogia
analüüs analüüs
analüütiline filosoofia analüütiline filosoofia
analüütiline/sünteetiline analüütiline/sünteetiline
anamnees anamnees
anarhism anarhism
andestus andestus
andmed andmed
animism animism
anomaalne monism anomaalne monism
anosognoosia anosognoosia
0 ... 60 / 107
© 2007 - 2015 Werkdata OÜ Terminology Management Software Contact for more information: info@termbases.eu