Metroloogia eesti - inglise 5744 terminit
V V
v v
vaakumimõõtur vacuum meter
vaakummõõtur pressure vakuum gauge
vaatlus observation
vaba langemise kiirendus acceleration of free fall
vaba maht open capacity
vabadusastmete arv degrees of freedom
vabaoleku tingimus free-state condition
vabaõhutingimused outdoor condition
vaha ilmnemise temperatuur wax appearance temperature
vahekohtunikuna toimiv meetod referee method
vaheldi inverter
vahemaa distance
vahemik between
vahemuundur transmitter
vahemõõteülesanne intermediate measurement task
vahepealne korduvustingimus intermediate precision condition
vahepealne korduvustäpsus intermediate precision
vaheskaala differential scale
vahetatav metroloogiline moodul exchangeable metrological module
vahetatava metroloogilise mooduliga arvesti meter with exchangeable metrological module
vahetatava metroloogilise mooduliga veearvesti ühendusliides connection interface for water meters with exchangeable metrological modules
vaikimisi aktepteeritavuse tsoon default acceptance zone
vaikimisi GPS spetsifikatsioon default GPS specification
vaikimisi heakskiiduvahemik default acceptance interval
vaikimisi heakskiidutsoon default acceptance zone
vaikimisi kõlbmatuks tunnistamise tsoon default rejection zone
vaikimisi mittevastavustõenäosuse piir default non-conformance probability limit
vaikimisi tagasilükkamistsoon default rejection zone
vaikimisi vastavustõenäosuse piir default conformance probability limit
vakk bushel
valgusaasta light year
valguse kiirus – 1) speed of light
2) light speed
3) luminal speed
valguse kiirus vaakumis speed of light in vacuum
valguse kiirusest suurem kiirus superluminal speed
valguse kiirusest väiksem kiirus subluminal speed
valgustatus illuminance
valgustihedus illuminance
valgustugevus luminous intensity
valgustustihedus brightness
valgusvoog – 1) light flux
2) luminous flux
valideerimine validation
valim sample
valimikatse sampling test
valimipõhine inspekteerimine inspection by sampling
valimipõhine taatlus verification by sampling
valimite arv number of samples
varbkruvik turbular micrometer
variatsioon variation
variatsioonikõver variation curve
varistor varistor
varr var
0 ... 60 / 189
© 2007 - 2020 Werkdata OÜ Terminology Management Software Contact for more information: info@termbases.eu