Metroloogia eesti - inglise 5744 terminit
u u
ua ua
ujuv kate – 1) screen
2) floating cover
ujuvkatusega mahuti floating-root tank
ulatus – 1) range
2) magnitude
ULS ULS
ultraheli andur ultrasonic transducer
ultraheli gaasimõõtur ultrasonic gas meter
ultraheli paksusmõõtur ultrasonic thickness gauge
unifitseeritud aatommassi ühik unified atomic mass unit
universaalkonstant universal constant
unts ounce
uriini etalonaine reference material of urine
USA Materjalide Katsetamise Ühing American Society for Testing Materials
usaldusnivoo confidence level
USL USL
uue piirkaliibri spetsifikatsioon new state specification of a limit gauge
uue piirkaliibri metroloogiliste karakteristikute lubatavad piirid new state permissible limits of a metrological characteristic
uuendatud vastavus reverification test
© 2007 - 2020 Werkdata OÜ Terminology Management Software Contact for more information: info@termbases.eu