Metroloogia eesti - inglise 5744 terminit
S S
s s
sadememeerik recording raingauge
sadememõõtur rain gauge
sademetemõõtur – 1) rain gauge
2) precipitation gauge
sagedus frequency
sagedusetalon frequency standard
sagedusjaotus frequency distribution
sagedusmuundur frequency converter
sagedusmõõtur frequency meter
salomeeter salometer
sama liiki suurus quantity of the same kind
sammumõõtur passometer
seade device
seademõõt setting standard
seadepunkt setting point
seaderullik calibrated roller
seaderõngas setting ring
seadis appliance
seadmespetsiifiline parameeter device-specific parameter
seadmestik equipment
seaduslikud mõõtühikud legal units of measurement
seeriatevaheline standardhälve between-series standard deviation
seeriatevaheline dispersioon between-series variance
segment segment
seisuasend station
sekund – 1) second
2) second
sekundaarne mõõteetalon secondary measurement standard
sekundaarseade secondary device
sekundaarsed näidud secondary indications
sele figure
sensitomeeter sensitometer
sensor sensor
senti centi
seotud element associated feature
serifitseerimine certification
sertifitseeritud etalonaine certified reference material
servad edges
sfäärkorkkaliiber full form spherical plug gauge
sfäärvarbkaliiber rod gauge with sperical ends
sidumine association
signaal signal
signaalgeneraator signal generator
signaalianduriga mõõtevahend measuring instrument with circuit control devices
sihtmärgi vaatlemine bisect
sihtpunkt target point
sihttoru guide pole
siimens siemens
siirdeist transition fit
siirdenäidu ülevõnge overshoot for a step change
siirdevoo kulu transitional flow rate
siivert sievert
sile piirkaliiber plain limit gauge
0 ... 60 / 247
© 2007 - 2020 Werkdata OÜ Terminology Management Software Contact for more information: info@termbases.eu