Metroloogia eesti - inglise 5744 terminit
objektmikromeeter stage micrometer
objektskaala – 1) object micrometer
2) stage micrometer
odomeeter odometer
Oe Oe
Ohmi seadus Ohm's law
ohutusteguri blokk safety factor body
oktaaniarv octane number
okulaarkruvik eyepiece micrometer
olemuslik mõõteetalon intrinsic measurement standard
oluline ekse significant fault
oluline hälve significant fault
oluline tarkvara relevant software
olulised mõõteandmed relevant measurement data
olulised parameetrid relevant parameters
omamääramatus intrinsic uncertainty
omistatud (heakskiidetud) väärtus consensus value
omistatud väärtus assigned value
ongström ångström
oom ohm
oommeeter – 1) resistance meter
2) ohmmeter
ooteväärtus – 1) expected value
2) expectation
ootus expectation
operaator operator
optiline aken optical port
optiline jagamispea optical dividing head
optiline kaldemõõtur optical deviation meter
optiline püromeeter – 1) absorption pyrometer
2) optical pyrometer
optiline tringulatsioonimeetod optical-tringulation method
optiline tugijoon optical-reference-line
optilise tiheduse mõõtur densitometer
optilise tugijoone meetod optical-reference-line method
optilise viidaga mõõtevahend instrument with optical index
optimeeter optimeter
ordinaalsuurus ordinal quantity
ordinaalsuurusväärtuste skaala ordinal quantity-value scale
ordinaalväärtuste skaala ordinal value scale
orientatsiooni pind orientation plane
osadeks jaotamine partition
osamõõde portion size
osanurkmõõde portion angular size
ostsillomeetriline meetod oscillometric method
osutmõõteriist pointer instrument
oz oz
oz tr oz tr
otsemõõtemeetod direct method of measurement
otsene üldjoonmõõde direct global linear size
otsene üldmõõde direct global size
otsene üldnurkmõõde direct global angular size
otsenäidumõõtevahend direct-reading instrument
otsenäit direct indication
otsese üldjoonmõõtme karakteristik direct global linear size characteristic
0 ... 60 / 69
© 2007 - 2020 Werkdata OÜ Terminology Management Software Contact for more information: info@termbases.eu