Metroloogia eesti - inglise 5744 terminit
l l
L L
l.y. l.y.
labioritevaheline võrdluskatse interlaboratory study
labori hindamine laboratory assessment
labori tasemekatsetus laboratory proficience testing
laborikaal laboratory balance
laborikatse laboratory test
laboritevaheline standardhälve between-laboratory standard deviation
laboritevaheline võrdlus interlaboratory comparison
laboritevaheline võrdlusmõõtmine interlaboratory comparisons
laboritevaheline dispersioon between-laboratory variance
ladustamise piirväärtused limiting values for storage
ladustus- ja transporditingimused storage and transport conditions
laeva süvisemärgid draft marks
lahutumatu karakteristik intrinsic characteristic
lahutusvõime resolution
laiendmõõtemääramatus – 1) expanded measurement uncertainty
2) expanded uncertainty
laiendsuurus extensive quantity
lainearv wavenumber
lainelisusprofiil waviness profile
lainepikkus wavelength
laius – 1) width
2) breadth
lamekaarkork-kaliiber segmental cylindrical bar gauge
lamesfäärkorkkaliiber segmental spherical plug gauge
lb lb
lbf lbf
leekpunkt flash point
leelisemõõtur alkalimeter
leevendatud heakskiit relaxed acceptance
leevendatud kõlbmatuks tunnistamine relaxed rejection
legaalmetroloogiaalane määrus legal metrology regulation
legaalmetroloogiline kontroll legal metrological control
legaalmetroloogiaalal vastutav riigiorgan national responsible body
legaalmetroloogia legal metrology
lehtkaliiber feeler gauge
lekaaljoonlaud steel straightedge
leppeline mõõtepinge rated measuring voltage
leppelised kasutustingimused rated operating conditions
leppemass conventional mass
lihtheakskiit simple acceptance
lihtne kõlbmatuks tunnistamine simple rejection
lihtsustatud tõendustähis siplified verification operator
lihtsustatud tõendustoiming simplified verification operation
lihtvastandamise lugem reading by simple juxtaposition
liikuv mõõtevahend mobile measuring instrument
liikuva skaalaga mõõtevahend moving-scale instrument
0 ... 60 / 127
© 2007 - 2020 Werkdata OÜ Terminology Management Software Contact for more information: info@termbases.eu