Metroloogia eesti - inglise 5744 terminit
K K
k k
K-tegur K-factor
kaalu haarde stabiilsus span stability of a weighing instrument
kaalu maksimaalselt lubatav mõõtehälve maximum permissible error of a weighing instrument
kaalu nullijälgimisseadis zero-tracking device
kaalu näidu korduvusvõime repeatability of a weighing instrument
kaalu oluline vastupidavushälve significant durability error of a weighing instrument
kaalu tegelik skaalajaotise väärtus actual scale interval
kaalu vastupidavushälve durability error of a weighing instrument
kaalufunktsioon probability mass function
kaalumine weighing
kaalumismoodul weighing module
kaalumisobjekti raskusjõud weight of a body
kaalumispiirkond weighing range
kaalumisvõime weighing capacity
kaaluviht weight
kaaluvihtide komplekt set of weights
kaasmõõtevahend associated measuring instrument
kaebus complaint
kahanemisjoonlaud contraction rule
kahe osapoole vaheline arvesti meter for two constant partners
kahendnumber/bit bit
kahepoolne lepe bilateral arrangement
kahepunkti mõõde two-point size
kahesirge nurkmõõde two lines angular size
kahetariifne arvesti two-rate watt-hour meter
kaitsevahelüli protective interface
kaksikkriips double dash
kaksikujutisokularpea double-image ocular
kalakoe etalonaine reference material of fish tissue
kaldemõõtur declinator
kaldkaugus slope distance
kalendriaeg calendar date
kalibraator calibrator
kalibreeerimis- ja mõõtevõime calibration and measurement capability
kalibreerimine calibration
kalibreerimis- ja mõõtevõime CMC
kalibreerimisandmestik calibration record
kalibreerimisastmestiku skeem hierarchy scheme
kalibreerimisastmestik calibration hierarchy
kalibreerimisdiagramm calibration diagram
0 ... 60 / 378
© 2007 - 2020 Werkdata OÜ Terminology Management Software Contact for more information: info@termbases.eu