Metroloogia eesti - inglise 5744 terminit
iga põiklõige any cross section
ILS ILS
in in
indikaator – 1) indicator
2) detector
indikaatorhark indicating snap gage
indikaatorkruvik dial indicating micrometer
indikaatorseade detecting instrument
induktor inductor
induktsioonmõõtevahend induction instrument
inimseerumi etalonaine reference material of human serum
inspekteerimine inspection
inspekteerimisasutus inspection body
inspekteerimisskeem inspection scheme
inspekteerimissüsteem inspection system
insrumentaalmikroskoop toolmaker microscope
integreeriv mõõtevahend integrating measuring instrument
interferomeeter interferometer
interpoleerimine interpolation
intervall interval
invariantne füüsikakonstant fundamental physical constant
invariantsusklass invariance class
isenäitamise laiendpiirkond extension interval of self-indication
isenäitav mõõtevahend self-indicating measuring instrument
isenäitavusvõime self-indication capacity
iseteenindatav kaal self-service weighing instrument
iseteenindav mõõtevahend self-service measuring instrument
ISO GPS süsteem ISO GPS system
ISO hindamiste ja kooskõlastamise komitee – 1) Committee on conformity assessment
2) CASCO
ISO istusüsteem ISO fit system
ISO vaikimisi GPS spetsifikatsiooni käitaja ISO default GPS specification operator
ISO vaikimisi GPS spetsifikatsioon ISO default GPS specification
isolatsioonitakistuse mõõtur insulation resistance meter
isolatsioonitakistus insulation resistance
isotoopide ainehulga suhte primaaretalon primary measurement standard for isotope amount-of-sbstance ratio
ist fit
istu avasüsteem hole-basis fit system
istu haare span of a fit
istu võllisüsteem shaft-basis fit system
IT IT
ITS-90 ITS-90
© 2007 - 2020 Werkdata OÜ Terminology Management Software Contact for more information: info@termbases.eu