Metroloogia eesti - inglise 5744 terminit
h – 1) h
2) h
H H
ha ha
haare span
hajuvus variation
hajuvuskõver variation curve
hambanihik gear tooth caliper
hammasmikromõõtur dial comparator
hammasratta hambumissammu mõõdik base pitch tester
hangumispunkt pour point
hangumistemperatuur pour point
hapnikumõõtur oxymeter
happemõõtur acidimeter
harkkaliiber – 1) gap gauge
2) snap gage
harmoonik harmonic (component)
Hartree energia Hartree energy
heakskiidupiir acceptance limit
heakskiidutsoon acceptance zone
heakskiiduvahemik acceptance interval
heakskiitmine approval
hektar hectare
hekto hecto
heledusmõõtur – 1) luminance meter
2) exposure meter
henri henry
herts hertz
hindaja estimator
hindamine – 1) estimation
2) evaluation
hinnaarvutamisega mõõtevahend price-computing measuring instrument
hinnaarvutusega kaal price-computing weighing instrument
hinnamärgistusega mõõtevahend price-labelling measuring instrument
hinnang estimate
hinnangfunktsioon estimator
hinnasildistamisega kaal price-labeling weighing instrument
hinnaskaalaga mõõtevahend instrument with price scales
hobujõud horsepower
hoidik holder
horisontaalne seisuasend horizontal station
hp hp
Hz Hz
hägustumispunkt – 1) cloud point
2) cloud point
hägustumistemperatuur cloud point
häireväljatugevus disturbance field strength
häiring disturbance
häiringupinge disturbance voltage
hälbimus aberration
hälve – 1) bias
2) deviation
3) error
häringuvool disturbing current
hüsterees hysteresis
hüveteguri mõõtur Q meter
© 2007 - 2020 Werkdata OÜ Terminology Management Software Contact for more information: info@termbases.eu