Metroloogia eesti - inglise 5744 terminit
f – 1) f
2) f
F F
faasidevaheline pinge phase to phase voltage
faasimõõtur phase meter
faasinurgamõõtur phase meter
faasivool phase current
Fahrenheiti kraad – 1) degree Fahrenheit
2) Fahrenheit degree
Fahrenheiti temperatuuri skaala Fahrenheit temperature scale
farad farad
fasomeeter phase meter
femto femto
ferrodünaamiline mõõtevahend ferrodynamic instrument
filtreerimine filtration
filtreeritud element filtred feature
fl oz fl oz
fotoelektriline seadis photoelectric device
fotomeeter photometer
fototeodoliit phototheodolite
ft ft
fundamentaalreeperpunkt fundamental benchmark
funktsionaalne tähis functional operator
funktsionaalsuse halvenemise kõver functional deterioration curve
funktsioon function
funktsiooni kirjelduse hälving ambiguity of the description of the function
© 2007 - 2020 Werkdata OÜ Terminology Management Software Contact for more information: info@termbases.eu