Metroloogia eesti - inglise 5744 terminit
juhuslik suurus random quantity
juhusliku suuruse dispersioon variance of a random variable
justeerimine adjustment
justeerimisseade adjustment device
juushürgomeeter hair hygrometer
jõud force
jõud õhu üleslükkest – 1) force from air buoyancy
2) force from air buoyancy
jõukilogramm kilogram-force
jõumomendi mõõtur dynamometer
jõunael pound-force
jäik kõlbmatuks tunnistamine stringent rejection
jäikheakskiit stringent acceptance
järelevalve surveillance
järelpiirkond post-range
järelpiirkonna haare post-span
järjestatud mõõde rank-order size
jääkpinge residual voltage
600 ... 622 / 622
© 2007 - 2020 Werkdata OÜ Terminology Management Software Contact for more information: info@termbases.eu