Metroloogia eesti - inglise 5744 terminit
inspekteerimisskeem inspection scheme
inspekteerimissüsteem inspection system
insrumentaalmikroskoop toolmaker microscope
integreeriv mõõtevahend integrating measuring instrument
interferomeeter interferometer
interpoleerimine interpolation
intervall interval
invariantne füüsikakonstant fundamental physical constant
invariantsusklass invariance class
isenäitamise laiendpiirkond extension interval of self-indication
isenäitav mõõtevahend self-indicating measuring instrument
isenäitavusvõime self-indication capacity
iseteenindatav kaal self-service weighing instrument
iseteenindav mõõtevahend self-service measuring instrument
ISO GPS süsteem ISO GPS system
ISO hindamiste ja kooskõlastamise komitee – 1) Committee on conformity assessment
2) CASCO
ISO istusüsteem ISO fit system
ISO vaikimisi GPS spetsifikatsiooni käitaja ISO default GPS specification operator
ISO vaikimisi GPS spetsifikatsioon ISO default GPS specification
isolatsioonitakistuse mõõtur insulation resistance meter
isolatsioonitakistus insulation resistance
isotoopide ainehulga suhte primaaretalon primary measurement standard for isotope amount-of-sbstance ratio
ist fit
istu avasüsteem hole-basis fit system
istu haare span of a fit
istu võllisüsteem shaft-basis fit system
IT IT
ITS-90 ITS-90
J J
jagamispea indexing head
jagatis quotient
jahutatud rakendus chilled application
jaland measuring stand
jalg foot
jaotatud gaas distributed gas
jaotuse asümmeetria asymmetry of a distribution
jaotusfunktsioon distribution function
jaotuskõver distribution conto[u]r
jard yard
jobi yobi
jokto yocto
joonmõõde linear size
joonmõõtmeline element feature of linear size
joonprofiil line profile
joontihedus linear density
joonvahekaugus linear distance
jotta yotta
juhend guide
juhis instruction
juhtelement direction feature
juhuslik hälve random error
juhuslik muutuja random variable
540 ... 600 / 622
© 2007 - 2020 Werkdata OÜ Terminology Management Software Contact for more information: info@termbases.eu