Metroloogia eesti - inglise 5744 terminit
fotomeeter photometer
fototeodoliit phototheodolite
ft ft
fundamentaalreeperpunkt fundamental benchmark
funktsionaalne tähis functional operator
funktsionaalsuse halvenemise kõver functional deterioration curve
funktsioon function
funktsiooni kirjelduse hälving ambiguity of the description of the function
G – 1) G
2) G
gaasi voog fluid flow
gaasiarvesti gas meter
gaasimõõtur gas gauge
gaasivoo mõõtur rotary meter
gaasivoo rotatsioonmõõtur RD meter
gal – 1) gal
2) gal
Gal Gal
gallon gallon
galvaaniline liides galvanic connection/interface
galvanomeeter galvanometer
gammakiirguse mõõtur gamma-ray meter
gauss gauss
Gaussi jaotus Gaussian distribution
geodeetikamõõdulint geodetic measuring tape
geomeetria tolereerimine geometric dimensioning and tolerancing
geomeetriline element geometrical feature
Gi Gi
gibi gibi
giga giga
gon gon
goniomeeter goniometer
goon gon
GPS erispetsifikatsioon special GPS specification
GPS joonisepõhine eristukirja vaikimisi käitaja drawing-specific default GPS specification operator
GPS põhispetsifikatsioon basic GPS specification
GPS spetsifikatsiooni osis GPS specification element
GPS spetsifikatsioon GPS specification
GPS süsteem GPS system
GPS tegelik spetsifikatsioon actual GPS specification
gr gr
graan grain
gradueerimata kaal non-graduated weighing instrument
gradueerimata mõõtevahend non-graduated measuring instrument
gradueerimine graduation
gradueeritud kaal graduated weighing instrument
gradueeritud mõõtevahend graduated measuring instrument
grei gray
Gy Gy
h – 1) h
2) h
H H
ha ha
haare span
hajuvus variation
hajuvuskõver variation curve
hambanihik gear tooth caliper
hammasmikromõõtur dial comparator
hammasratta hambumissammu mõõdik base pitch tester
hangumispunkt pour point
420 ... 480 / 622
© 2007 - 2020 Werkdata OÜ Terminology Management Software Contact for more information: info@termbases.eu