Metroloogia eesti - inglise 5744 terminit
elektriõpetus electricity
elektriühendus – 1) connection
2) connexion
elektro-optiline välimiste kauguste meetod external electro-optical distance-ranging method
elektro-optiline kaugusmõõtur EODR instrument
elektro-optiline sisemiste kauguste meetod internal electro-optical distance-ranging method
elektrodünaamiline mõõtevahend electrodynamic instrument
elektromagnetiline mõõtevahend moving-iron instrument
elektromagnetiline profiil electromagnetic profile
elektromeeter electrometer
elektromehaaniline kaal elektromechanical weighing instrument
elektromehaaniline vererõhu mõõtesüsteem electro-mechanical blood pressure measuring system
elektromehaaniline rõhuandur electro-mechanical pressure transducer
elektroni mass electron mass
elektronvolt electronvolt
elektroonikakomponent electronic component
elektroonikaseade electronic device
elektrooniline alamkoostisosa electronic sub-assemble
elektrooniline alakoost electronic sub-assembly
elektrooniline seade electronic device
elektroonne blokk electronic sub-assembly
elektroonne kaal electronic weighing instrument
elektroonne mõõtevahend electronic measuring instrument
elektroonne seade electronic device
elektroskoop electroscope
elektrostaatiline mõõtevahend electrostatic instrument
elektrostaatiline wattmeeter electrostatic wattmeter
elektrostaatiline voltmeeter electrostatic voltmeter
elektrotehnika electrical engineering
elemendi iga piiratud osa any restricted portion of feature
elemendi toiming feature operation
elementaarlaeng elementary charge
elementaarsündmuste kogum population
enam kui üks element more than one feature
energiaarvesti energy meter
energiamuundur (energy) transducer
eraldamine extraction
eraldatud element extracted feature
erapooletus impartiality
erg erg
erifikseeringuga põiklõige specific fixed cross section
erinimetusega ühik special unit name
eriskaalajaotiseväärtusega kaal multi-interval weighing instrument
eristatud skaalajotisega näiduseade indigating device with a differentiate scale
eristuskiri specification
eristuskirja (spetsifikatsiooni) teisendaja specification modifier
eristuskirja erikäitaja special specification operator
eristuskirja vaiktähis default specification operator
eristuskirja vaikimisi käitaja default specification operator
eristusvõime discrimination
es es
ES ES
esikülje vahetamine changing face
esitusvõime katse performance test
esmane nullimisseade initial zero-setting device
esmane profiil primary profile
esmaseade primary device
300 ... 360 / 622
© 2007 - 2020 Werkdata OÜ Terminology Management Software Contact for more information: info@termbases.eu