Metroloogia eesti - inglise 5744 terminit
dimensioonita suurus dimensionless quantity
dioodvoltmeeter diode voltmeter
dioptria dioptre
dispersioon variance
dispersioonanalüüs – 1) ANOVA
2) analysis of variance
dispersiooni hinnang variance
dispersiooni kogutud hinnang pooled estimate of variance
DNA üheni elaonaine reference material of DNA compound
doosimõõtur dosemeter
doosivõimsusmõõtur dose ratemeter
dosimeeter dosimeter
dptr dptr
dry bbl dry bbl
dry pt dry pt
džaul joule
düün dyne
dyn dyn
E E
e e
ebatäielik spetsifikatsiooni tähis incomplete specification operator
ebaühtlane skaala nonlinear scale
edastusmõõtevahend adapter
eelisarvude rida preffered numbers
eelkonditsioneerimine preconditioning
eelpiirkond pre-range
eelpiirkonna haare pre-span
eelreguleerimisseade pre-setting device
eeltingimusaeg preconditioning time
eenduv tolerantsitsoon projected tolerance zone
efektiivne vabadusastmete arv effective degrees of freedom
EI EI
ei ei
Ei Ei
eksa exa
eksbi exbi
ekse – 1) fault
2) outlier
eksimus fault
eksperimentaalne standardhälve experimental standard deviation
eksperimentaalne dispersioon experimental variance
eksponomeeter exposure meter
ekstensomeeter extensometer
ekstreemne tulemus extreme result
elastsusmoodul – 1) modulus of elasticity
2) Young modulus
elekter electricity
elektrienergia arvesti – 1) electricity meter
2) energy meter
3) electric meter
elektrienergia muundur (electric energy) converter
elektrigeneraator (electric) generator
elektrijuht conductor
elektrikontakt contact member
elektrilaeng electric charge
elektriline null electrical zero
elektriliste suuruste mõõtevahend electric measuring instrument
elektrimõõteriist electric measuring instrument
elektripistik connector
elektrivoolu tugevus electric current
240 ... 300 / 622
© 2007 - 2020 Werkdata OÜ Terminology Management Software Contact for more information: info@termbases.eu