Metroloogia eesti - inglise 5744 terminit
arvsamm digital step
arvsuurus number of entities
arvutatud mõõde calculated size
arvutatud netoväärtus calculated net value
arvutatud raskuse väärtus calculated weight value
arvutusplokk calculator
asend – 1) location
2) position
asendielement situation feature
asendikarakteristik situation characteristic
asendusmõõtemeetod substitution method of measurement
assessor assessor
astaatiline mõõtevahend astatic measuring instrument
ASTM ASTM
ASTM International ASTM International
astronoomiline ühik astronomical unit
asümmeetriline (kolme-punkti) ülesseade asymmetrical (three-point) setting
asümmeetriline jaotus asymmetrical distribution
at at
atm atm
atmosfäär standard atmosphere
ato atto
atsidomeeter acetimeter
audit audit
auditi aruanne audit trail
auskultatoorne meetod auscultatory method
autokollimaator autocollimator
automaatmõõtevahend automatic gauge
automaatne arvesti näidu lugemine automatic meter reading
automaatne kontrollseadis automatic checking facility
automaatne mahutitermomeeter – 1) automatic tank thermometer
2) ATT
automaatne nivoomõõtur – 1) ALG
2) ATG
automaatne nullimisseade automatic zero-setting device
automaatnivoomõõtur – 1) automatic level gauge
2) automatic tank gauge
automaatraudteekaal automatic rail-weighbridge
ava hole
avade tsentrite vahekauguse mõõtur centre distance gauge
avamõõtur – 1) bore meter
2) bore gauge
avamõõturite kalibreerimiskomplekt bore gauge calibration kit
avastamispiir detection limit
avatud ahela pinge open-circuit voltage
Avogadro arv Avogadro constant
B B
b b
baassuurus – 1) ...
2) base quantity
baasühik base unit
bait byte
ballistiline galvanomeeter ballistic galvanometer
bar bar
barn barn for area
barograaf recording barometer
baromeeter air pressure gauge
120 ... 180 / 622
© 2007 - 2020 Werkdata OÜ Terminology Management Software Contact for more information: info@termbases.eu