Ida mõtteloo leksikon eesti - hiina - hindi - inglise - jaapani - kreeka - ladina - paali - pandžabi - sanskriti - tiibeti 3500 terminit
falun dafa – vt falun gong
faxiang faxiang 法相
fengshui fengshui 風水
fodao fodao 佛道
fojiao fojiao 佛教
fukasetsu bukeshuo 不可說
© 2007 - 2020 Werkdata OÜ Terminology Management Software Contact for more information: info@termbases.eu