Patsiendiohutuse terminibaas eesti - inglise 126 terminit
alarmeeriv juhtum sentinel event
alarmiväsimus alert fatigue
algpõhjuse analüüs – vt süvaanalüüs
eksimus mistake
ennetatav juhtum preventable event
hooletusviga – vt vääratus
hospitaalinfektsioon – vt haiglanakkus
iatrogeenne kahjustus – vt ohujuhtum
informeeritud nõusolek (teadlik nõusolek, teadev nõusolek), informed concent
juhtumist teavitamine incidence reporting
juhuslikult välditud ohujuhtum close call, near miss
kahju (kahjustus), harm
kahjustus – vt kahju
kliiniline audit clinical audit
kliiniline kollegiaalne tagasiside clinical peer review
koheselt nähtav viga – vt ilmne viga
kollegiaalne tagasiside (vastastikune eksperdihinnang), peer review
kontroll-loend – vt kontrollkaart
kontrollkaart (kontroll-loend), checklist
latentne viga – vt varjatud viga
lubamatu viga never event
mõju leevendamine mitigation
nosokomiaalne infektsioon – vt haiglanakkus
ohu- ja kahjujuhtum – vt ohujuhtum
ohujuhtumi päästik – vt ohujuhtumi triger
ohutus safety
ohutuskultuur culture of safety
orientiir benchmark
patsiendiohutus patsient safety
potentsiaalne viga – vt võimalik viga
ravijärgimus adherence
ravikoostöö concordance
ravimi alaannustamine – vt alakasutus
ravimi kõrvalnäht adverse drug event (ADE)
ravimi kõrvalnähu trigerid ja markerid adverse drug event triggers and markers
ravimi kõrvaltoime adverse drug reaction
ravimi manustamisviga administration error
ravimi võimalik kõrvalnäht potential ADE (adverse drug event)
ravimi üleannustamine – vt liigkasutus
ravimiga seotud viga – vt ravimiviga
ravisoostumus compliance
risk risk
riskihindamine risk assessment
riskijuhtimine risk management
sooritusviga – vt menetlusviga
süsteemi tõrge system failure
teadev nõusolek – vt informeeritud nõusolek
teadlik nõusolek – vt informeeritud nõusolek
tegevusetusest tulenev viga – vt tegevusetusviga
0 ... 60 / 73
© 2007 - 2015 Werkdata OÜ Terminology Management Software Contact for more information: info@termbases.eu