Patsiendiohutuse terminibaas eesti - inglise 156 terminit
alarmeeriv juhtum sentinel event
alarmiväsimus alert fatigue
algpõhjuse analüüs – vt süvaanalüüs
eksimus mistake
ennetatav juhtum preventable event
haiguslugude tagasivaatav analüüs medical record review (MRR), retrospective chart review (RCR)
hooletusviga – vt vääratus
hospitaalinfektsioon – vt haiglanakkus
iatrogeenne kahjustus – vt kahjujuhtum
informeeritud nõusolek (teadlik nõusolek, teadev nõusolek), informed concent
juhtumist teavitamine incidence reporting
kahju (kahjustus), harm
kahjujuhtumi päästik – vt kahjujuhtumi triger
kahjustus – vt kahju
kalhjujuhtumi marker – vt kahjujuhtumi triger
kliiniline audit clinical audit
kliiniline kollegiaalne tagasiside clinical peer review
koheselt nähtav viga – vt ilmne viga
kollegiaalne tagasiside (vastastikune eksperdihinnang), peer review
komplikatsioon – vt tüsistus
kontroll-loend – vt kontrollkaart
kontrollkaart (kontroll-loend), checklist
latentne viga – vt varjatud viga
lubamatu viga never event
markerid – vt trigerid
markeripõhine meetod trigger tool
mõju leevendamine mitigation
nosokomiaalne infektsioon – vt haiglanakkus
ohujuhtum near miss, close call
ohutus safety
ohutuskultuur culture of safety
orientiir benchmark
patsiendiohutus patient safety
patsiendiohutusjuhtum patient safety incident
patsiendiohutusjuhtumite teavitussüsteem patient safety incident reporting system
potentsiaalne viga – vt võimalik viga
protsessi kaardistamine process mapping
ravijärgimus adherence
ravikoostöö concordance
ravimi alaannustamine – vt alakasutus
ravimi kõrvalnäht adverse drug event (ADE)
ravimi kõrvalnähu trigerid ja markerid adverse drug event triggers and markers
ravimi kõrvaltoime adverse drug reaction
ravimi manustamisviga administration error
ravimi võimalik kõrvalnäht potential ADE (adverse drug event)
ravimi üleannustamine – vt liigkasutus
ravimiga seotud viga – vt ravimiviga
ravisoostumus compliance
raviviga medical error
risk risk
0 ... 60 / 88
© 2007 - 2020 Werkdata OÜ Terminology Management Software Contact for more information: info@termbases.eu