Limnoloogia sõnastik eesti - inglise - prantsuse - saksa - vene - hispaania 5008 terminit
aastaäravool annual runoff
abioseston – vt tripton
abrasioonilava – vt murrutuslava
abrasioonirannik – vt murrutusrannik
aerjalalised (kopepoodid), copepods
aerobioos (oksübioos), aerobiosis
aeroobne aerobic
aeroobne hingamine – vt hapnikuhingamine
aeroobne respiratsioon – vt hapnikuhingamine
aeroobsed organismid – vt aeroobid
afootiline kiht (afootne vöönd), aphotic zone
afootne vöönd – vt afootiline kiht
aheljärvistu – vt aheljärvestik
ainuõõssed cnidarians, coelenterates
akvaarium aquarium
akvaatiline – vt veeline
akvakultuur – vt vesiviljelus
akvanaut aquanaut
alamjooks lower course, lower reach
algofloora – vt fükofloora
algoloogia – vt vetikateadus
alkalifiil alkaliphile
alkalitroofne – vt lubjatoiteline
allavett – vt allavoolu
allavoolu (allavett, pärivett), downstream
allikaplankton – vt krenoplankton
allikas (läte), spring
allikatoiteline – vt lubjatoiteline
allikavesi spring water
allotigeenne – vt allohtoonne
alluuvium – vt jõesetted
alumine bjeff – vt alavesi
aluselisus alkalinity
alusvesi – vt hüpolimnion
amiktiline järv amictic lake
ammonifikatsioon ammonification
anadroomsed kalad anadromous fish
anaeroobne anaerobic
anaeroobsed organismid – vt anaeroobid
anammoks anammox
ankurjää – vt põhjajää
anoksiline (hapnikuta, hapnikuvaba), anoxic
anoksübioos – vt anaerobioos
arteesia kaev artesian well
arteesia vesi artesian groundwater
assimilatsioonivõime assimilative capacity, assimilative power
atsidofiil (happelembene), acidophile
0 ... 60 / 914
© 2007 - 2015 Werkdata OÜ Terminology Management Software Contact for more information: info@termbases.eu