Limnoloogia sõnastik eesti - inglise - prantsuse - saksa - vene - hispaania 10005 terminit
aastakiht – vt varv
aastaäravool annual runoff, annual flow
abajas (lõugas, lahesopp, laheke), cove
abioseston – vt tripton
abrasioon abrasion, attrition, corrasion
abrasioonilava – vt murrutuslava
abrasioonirannik – vt murrutusrannik
absorbeerumine – vt neeldumine
absorptsioon – vt neeldumine
aeraator (õhusti), aerator
aeratsioon – vt õhustamine
aerjalalised (kopepoodid), copepods
aerobioos (oksübioos), aerobiosis
aeroobne aerobic
aeroobne hingamine – vt hapnikuhingamine
aeroobne respiratsioon – vt hapnikuhingamine
aeroobsed organismid – vt aeroobid
afootiline kiht (afootne vöönd), aphotic zone
afootne vöönd – vt afootiline kiht
aheljärvistu – vt aheljärvestik
ahtrilaine (päralaine), stern wave
ainuõõssed cnidarians, coelenterates
ajutine allikas periodic spring, seasonal spring
ajutine jõgi – vt ajutine vooluveekogu
ajutine järv – vt efemeerne järv
akaal akal
aktiivsed filtreerijad – vt virustajad
akvaarium aquarium
akvaatiline – vt veeline
akvaatiline ökosüsteem – vt veeökosüsteem
akvakultuur – vt vesiviljelus
akvanaut aquanaut
akvapoonika aquaponics
akvatoorium – vt veeala
akvedukt (sildveejuhe), aqueduct
alaline järv (püsijärv),
alamjooks lower course, lower reach
alamõõduline kala ...
algofloora – vt fükofloora
algoloogia – vt vetikateadus
algotest – vt vetikatest
alkalitroofne – vt lubjatoiteline
allavett – vt allavoolu
allika deebit – vt allika tootlikkus
allikaplankton – vt krenoplankton
0 ... 60 / 756
© 2007 - 2020 Werkdata OÜ Terminology Management Software Contact for more information: info@termbases.eu