Muusikateraapia seletav sõnastik eesti - inglise 165 terminit
Afektiivne reaktsioon – vt Afekt
Afektiregulatsioon muusikateraapias Affect regulation in music therapy
Analüütiline grupimuusikateraapia (AGMT) Analytical group music therapy
Analüütiline muusikateraapia Analytical music therapy
Assotsiatiivne kuulamine Associative listening
Esmane hindamine Initial assessment
Flow – vt Voog
Grupianalüütiline muusikateraapia (GAMT) Group analytical music therapy
Hindamine Assessment
Hoidev keskkond Holding environment
Hoidmine Holding
Humanistlik muusikateraapia Humanistic music therapy
Hääle projektsioon Voice projection
Imikule suunatud laulmine Infant-directed singing
Improvisatsioonipõhise hindamise profiilid (IAP-d) Improvisation Assessment Profiles (IAPs)
ISO-printsiip ISO-principle
Juhendatud kujutlused ja muusika - Bonny meetod (Bonny meetod (BMGIM)), Bonny Method of Guided Imagery and Music
Juhtumiuuring Case study
Kaasahaaratus Entrainment
Kliendikeskne teraapia Client-centered therapy
Klient Client
Kliiniline hinnang Evaluation
Kliiniline improvisatsioon Clinical improvisation
Kogukondlik muusikateraapia Community Music Therapy
Kokkuvõttev hindamine Final assessment
Kulgemine – vt Voog
Käitumuslik muusikateraapia Behavioral music therapy
Laulusõnade arutelu Song lyrics discussion
Laulusõõr Chant circle
Lõdvestumine muusika abil – vt Relaksatsioon muusika abil
Lõpulaul Goodbye song
Maandamine Grounding
Meloodilise intonatsiooni teraapia (MIT), Melodic intonation therapy
Metafoor Metaphor
Mittereferentsiaalne kliiniline improvisatsioon – vt Vaba kliiniline improvisatsioon
Muusikaline elukaar Musical life review
Muusikaline improvisatsioon Improvisation
Muusikaline kahekõne Musical dialogue
Muusikaline laps Musical child
Muusikateraapia Music Therapy
Muusikaterapeut Music therapist
Neuroloogiline muusikateraapia Neurological music therapy
Nordoff-Robbinsi meetod muusikateraapias Creative music therapy, Nordoff-Robbins Music Therapy
Orffi meetod Orff Music Therapy
Patsient Patient
Pedagoogiline muusikateraapia – vt Arendav muusikateraapia
Peegeldamine Mirroring
Pidev hindamine Ongoing assessment
Progressiivne relaksatsioon – vt Astmeline lõdvestus
Psühhodünaamiline hääleteraapia Psychodynamic voice therapy
Psühhodünaamiline muusikateraapia Psychodyanamic music therapy
Psühhoterapeutiline muusikateraapia Music psychotherapy
0 ... 60 / 89
© 2007 - 2020 Werkdata OÜ Terminology Management Software Contact for more information: info@termbases.eu