GEOL eesti - inglise 2770 terminit
a-horisont (huumushorisont), A-Horizon
aastaajaline – vt sesoonne
abiootiline abiotic
ablatsioon ablation
absoluutne niiskus absolute humidity
absoptsioon (absorbeerimine), absorption
absorbeerimine – vt absoptsioon
abüssaalitasandik /abüssaalne tasandik abyssal plain
abüssopelaagiline abyssopelagic
abüssopelagiaal abyssopelagic zone
adaptsioon adaptation
adsorbeerimine – vt adsorptsioon
adsorptsioon (adsorbeerimine), adsorption
advektsioon advection
aeratsioon aeration
aeratsioonivöö (aeratsioonivöönd), vadose zone
aeratsioonivöö koobas vadose cave
aeratsioonivöönd – vt aeratsioonivöö
aerofüüt aerophyte
afeel aphelion
aglutineerunud agglutinated
agnaadid – vt lõuatud
ahelkorallid Halysites, chain corals
ajaline (ajutine), temporal
ajastust timing
ajutine – vt ajaline
ajutine vooluveekogu ephemeral stream
akantoodid acanthodians, Acanthodii
akritarh acritarch
aktiivne (mandriline/kontinentaalne) äärevöönd – 1) active continental margin, active margin
2) active margin, active continental margin
aktsessoorne mineraal accessory mineral
akumulatsiooni tsoon accumulation zone
ala (regioon), region
alaküllastunud undersaturated
alandus drawdown
alanduslehter – vt depressioonilehter
albeedo albedo
albiit albite
aleuroliit siltstone
alkalitroofne (lubjatoiteline), alkalitrophic
allikas spring
allotroop allotrope
allotroopia allotropy
allotroopne allotropic
allotüüp allotype
aluseline mafic
alveool (somp), alveolus
ametriin ametrine
ametüst amethyst
ammoniidid – vt ammonoidid
ammoniit ammonite
amorfne amorphous
anaeroobne anaerobic
anemofiilne anemophilous
anglesiit anglesite
0 ... 60 / 711
© 2007 - 2020 Werkdata OÜ Terminology Management Software Contact for more information: info@termbases.eu