FILMTERM: FILMIKUNSTI TERMINIBAAS inglise - eesti - soome - läti - portugali - prantsuse 1267 terminit
teaser – 1) (prologue, prolog), proloog, eellugu
2) tiiser
teleplay telestsenaarium
telling – vt diegesis
tension – vt suspense
the unities – vt three unities
the voice of reason – vt raisonneur
thematic conflict teemakonflikt
thematic statement teema avaldus, teema sõnastus
theme teema
third act kolmas vaatus
three-act structure kolmevaatuseline ülesehitus
three-camera format kolme-kaamera vormistusviis
thriller triller, põnevik
ticking clock – vt time lock
time endpoint – vt time lock
title page tiitelleht
title sequence algussekvents, algusepisood
titles tiitrid
tragic character flaw – vt tragic flaw
transformational arc – vt character arc
treatment laiendatud esildis
tripling – vt rule of three
turning point pöördepunkt
© 2007 - 2020 Werkdata OÜ Terminology Management Software Contact for more information: info@termbases.eu