FILMTERM: FILMIKUNSTI TERMINIBAAS inglise - eesti - soome - läti - portugali - prantsuse 1267 terminit
call sheet võttepäeva plaan
call to action – vt inciting incident
call to adventure – vt inciting incident
camera operator kaameraoperaator
camera report kaameraraport
caricature karikeerimine
cast osatäitjad
cast insurance näitlejate kindlustus
cast numbering näitlejate numeratsioon
casting director
catalytic event – vt inciting incident
catharsis katarsis
causality kausaalsus
changing character – vt dynamic character
character tegelaskuju, tegelane
character change tegelaskuju muutumine
character development tegelaskuju areng
character flaw tegelaskuju puudus
character name tegelaskuju nimi
cheat a script vormistussohk
chief lighting technician – vt gaffer
choreographer koreograaf
chronological order ajaline järjestus
clapboard klapp
clearance õiguste omandamine
cliché klišee
cliffhanger ripplõpp, lahenduseta lõpp
close-up – vt closeup
co-protagonist kaaspeategelane
comedy (film) komöödia(film), naljafilm
comic relief koomiline vahepala
commedia dell'arte commedia dell'arte
compilation kogumik, kogutud teosed
complication komplikatsioon, lisaraskus
composer helilooja
composite character – vt composite
concept – vt premise
confidante usaldusisik
construction coordinator ehitusjuht ehitusjuht
construction foreman töödejuhataja
construction laborer ehitaja
content provider sisutootja
context kontekst
continuing dialogue jätkuv dialoog
continuity jätkuvus
CONTINUOUS – vt continuous (action)
continuous (action) (CONTINUOUS), jätkuv (tegevus), JÄTKUB
contrast kontrast
coproduction kaastootmine
copyright autoriõigus
copyright infringement autoriõiguse rikkumine
cost report kuluaruanne
costume designer kostüümikunstnik
0 ... 60 / 71
© 2007 - 2015 Werkdata OÜ Terminology Management Software Contact for more information: info@termbases.eu