FILMTERM: FILMIKUNSTI TERMINIBAAS inglise - eesti - soome - läti - portugali - prantsuse 1267 terminit
act vaatus
act heading vaatuse pealkiri
actual expenses tegelik kulu
ad libitum – vt ad lib
adaptation kohandus, adaptatsioon, mugandus
addressee vastuvõtja
addresser saatja
adjusted gross deal jagatud levikuludega kokkulepe
admission kinokülastus
adversary – vt antagonist
advertising – 1) vt foreshadowing
2) reklaam
aerial image – vt aerial shot
aerial shot (aerial image), õhuvõte, aerovõte
aftermath (scene) järelmõju(stseen)
all is lost – vt crisis
allegory mõistujutt, allegooria
allusion vihje, allusioon
ambience – vt tone
analepsis – vt flashback
animator animaator
anonymous author anonüümnne autor
anthropomorphism antropomorfism
anticlimax antikliimaks
antihero antikangelane
archetype arhetüüp
Aristotelian unities – vt three unities
armorer relvahaldur
arranger aranžeerija
art department coordinator kunstiosakonna koordinaator
art director tegevkunstnik
art house autorifilm
aspect ratio (field ratio), kuvasuhe
assistant director režissööri assistent
assistant makeup grimmeerija assistent
assistant to the producer produtsendi assistent
atmosphere – vt tone
autodiegetic narrative autodiegeetiline narratiiv
automated dialogue replacement (ADR), pealelugemine
AV script – vt audio visual script
© 2007 - 2020 Werkdata OÜ Terminology Management Software Contact for more information: info@termbases.eu