FILMTERM: FILMIKUNSTI TERMINIBAAS inglise - eesti - soome - läti - portugali - prantsuse 1267 terminit
props master – vt property master
props person – vt property master
punchline ending puänt, puändiga lõpp
pyrotechnician pürotehnik
real author – vt author
real reader – vt reader
recognition – vt anagnorisis
refusal of the call seiklusest keeldumine, kutsest keeldumine
reluctant hero tõrges kangelane
resolution – vt denouement
reveal – vt revelation
revelation (reveal), paljastus
reversal – vt twist
reverse angle (shot) vastaskaader, vastuplaan
road movie teekonnafilm
romantic comedy romantiline komöödia
rule of three (tripling), kolme reegel
running gag korduv nali
satire satiir
save the cat – vt pet the dog
scene stseen
scene cards stseenikaardid
scene description stseeni kirjeldus
scene heading (slug line), stseeni pealkiri
scene numbers stseeninumbrid
screen adaptation ekraniseering
script stsenaarium, käsikiri
script development stsenaariumiarendus
script doctor stsenaariumitoimetaja
scriptwriting stsenaristika, käsikirjutamine
season hooaeg
second act teine vaatus
second turning point teine pöördepunkt
secondary character – vt supporting character
sequel (follow-up), järg
sequence sekvents, episood
series of shots kaadrijada
set dekoratsioon
set dresser kunstniku assistent
set-up sissejuhatus
setting – vt storyworld
SFX supervisor – vt special effects coordinator
shooting script võttestsenaarium
short script lühistsenaarium
showing – vt mimesis
situation comedy – vt sitcom
sketch sketš
slug line – vt scene heading
420 ... 480 / 556
© 2007 - 2020 Werkdata OÜ Terminology Management Software Contact for more information: info@termbases.eu