FILMTERM: FILMIKUNSTI TERMINIBAAS inglise - eesti - soome - läti - portugali - prantsuse 1267 terminit
foreground (f.g.), esiplaan
format – 1) vormistusviis
2) formaat
formula vormel
four-act structure neljavaatuseline ülesehitus
fourth wall neljas sein
fractal structure fraktaalne ülesehitus
freelancer vabakutseline
freeze frame stoppkaader
frequency sagedus
FS – vt full shot
full shot (FS), üldplaan, ÜP
gaff tape – vt gaffer’s tape
gaffer’s tape (gaff tape), matt teip
general expenses üldkulud
generator generaator
genre žanr
ghost – vt trauma
greenlight kinnitus
greensman rohenäpp
HA – vt high angle
hero kangelane
high angle (HA),
high point – vt climax
historical author – vt author
historical reader – vt reader
homage kummardus
homodiegetic narrator mina-jutustaja, homodiegeetiline jutustaja
hubris (hybris), hübris
hybris – vt hubris
I page tulp-lehekülg
identification (with character) samastumine (tegelaskujuga)
in the midst of action – vt in media res
independent production company sõltumatu produktsioonifirma
influencer arvamusliider
insert (shot) (INSERT:), detailkaader
INSERT: – vt insert (shot)
INT. – vt interior scene
interior scene (INT.), sisestseen, INT.
internal conflict sisemine konflikt, sisekonflikt
interrupt lausekatkestus
intradiegetic narrator loosisene jutustaja, jutustav tegelane
intriguing intrigeeriv
jump cut (to) hüplik plaan
key light võtmevalgus
key makeup artist peagrimeerija
key PA – vt key production assistant
key production assistant (key PA), assistentide koordinator
240 ... 300 / 556
© 2007 - 2020 Werkdata OÜ Terminology Management Software Contact for more information: info@termbases.eu