Filmikunsti mõisted inglise - eesti 350 terminit
(parenthetical) beat paus
(plot) beat sündmus
(story)showing – vt mimesis
(story)telling – vt diegesis
act vaatus
adaptation mugandus, adaptatsioon
all is lost – vt crisis
allusion vihje, allusioon
analepsis – vt flashback
anthropomorphism antropomorfism
anticlimax antikliimaks
antihero antikangelane
archetype arhetüüp
author (empirical) – vt author (real)
author (historical) – vt author (real)
back to scene tagasi stseeni
backstory taustalugu
bathos labasus
beat sheet – vt step outline
beginning stasis algseis, algstaas
bible piibel
big gloom – vt crisis
book-ending raamimine
call to action – vt inciting incident
call to adventure – vt inciting incident
caricature karikatuur
catalytic event – vt inciting incident
catharsis katarsis
character tegelaskuju, tegelane
character change tegelaskuju muutus
character development tegelaskuju areng
cliché klišee
comic relief koomiline vahepala
commedia dell'arte commedia dell'arte
CONTINUOUS – vt continuous (action)
continuous (action) (CONTINUOUS), jätkuv (tegevus), JÄTKUB
crossing the threshold lävepaku ületamine
CUT TO: – vt cut
death experience – vt crisis
delay viivitus
deus ex machina jumal masinast
diabolus ex machina saatan masinast
dissolve ülesulamine
draft versioon
dramatic answer dramaatiline vastus
dramatic irony dramaatiline iroonia
duration kestus
0 ... 60 / 164
© 2007 - 2015 Werkdata OÜ Terminology Management Software Contact for more information: info@termbases.eu