Filmikunsti mõisted inglise - eesti - soome - läti - saksa - hispaania - portugali - prantsuse 566 terminit
(story)telling – vt diegesis
act vaatus
ad libitum – vt ad lib
adaptation mugandus, adaptatsioon
adversary – vt antagonist
advertising – vt foreshadowing
all is lost – vt crisis
allusion vihje, allusioon
anagnorisis – vt recognition
analepsis – vt flashback
anthropomorphism antropomorfism
anticlimax antikliimaks
antihero antikangelane
archetype arhetüüp
author (empirical) – vt author (real)
author (historical) – vt author (real)
back to scene tagasi stseeni
backstory taustalugu
bathos võltspaatos
beat (parenthetical) paus
beat (plot) sündmus
beat sheet – vt step outline
beginning stasis algseis, algstaas
bible piibel
big gloom – vt crisis
book-ending raamimine
call to action – vt inciting incident
call to adventure – vt inciting incident
caricature karikatuur
catalytic event – vt inciting incident
catharsis katarsis
character tegelaskuju, tegelane
character change tegelaskuju muutus
character development tegelaskuju areng
cliché klišee
cliffhanger ripplõpp, lahenduseta lõpp
comic relief koomiline vahepala
commedia dell'arte commedia dell'arte
composer helilooja
CONTINUOUS – vt continuous (action)
continuous (action) (CONTINUOUS), jätkuv (tegevus), JÄTKUB
crossing the threshold lävepaku ületamine
CUT TO: – vt cut
death experience – vt crisis
delay viivitus
deus ex machina jumal masinast
diabolus ex machina saatan masinast
0 ... 60 / 248
© 2007 - 2015 Werkdata OÜ Terminology Management Software Contact for more information: info@termbases.eu