Arheoloogia terminibaas eesti - inglise - saksa - rootsi - hollandi - soome - poola - vene - läti 2948 terminit
eelrooma rauaaeg eelrooma rauaaeg
eeluuring – vt arheoloogiline eeluuring
eelviikingiaeg eelviikingiaeg
eemaldus – vt sissekaeve
eeslinn eeslinn
eeslinnus eeslinnus
eesti sarja silmiksõlg eesti sarja silmiksõlg
ehe ehe
ehisnaast (ehtenaast), ehisnaast, ehtenaast
ehisnael ehisnael
ehisnõel – vt ehtenõel
ehitusarheoloogia ehitusarheoloogia
ehteaare ehteaare
ehtenaast – vt ehisnaast
ehtenõel (ehisnõel), ehtenõel, ehisnõel
eksperimentaalarheoloogia eksperimentaalarheoloogia
elektrokeemiline puhastamine – 1) vt elektrolüüs
2) vt elektrolüüs
elektrum elektrum
elupaik elupaik
elutegevuspind elutegevuspind
emailiga hoburaudsõlg – vt emaililustustega hoburaudsõlg
enkolpion enkolpion
eoliit eoliit
eralduspiir – vt piirpind
esiajalooline aeg esiajalooline aeg
eskarp eskarp
etnoarheoloogia etnoarheoloogia
© 2007 - 2015 Werkdata OÜ Terminology Management Software Contact for more information: info@termbases.eu