Arheoloogia terminibaas eesti - inglise - saksa - rootsi - hollandi - soome - poola - vene - läti 2948 terminit
paadikalme – vt laevkalme
paadimatus1 – vt paatmatus1
paadimatus2 – vt paatmatus2
paaditihtimisklamber ...
paarismatus (kaksikmatus), double burial
paater
paatina patination, patina
paatkalme – vt laevkalme
pahaga hoburaudsõlg
pahksõlg
paikne eluviis sedentary lifestyle
paksenev pinge ...
pakseneva keskosaga sõrmus ...
paksenevate otstega käevõru – vt tümikotstega käevõru
paleede aeg Palace Period
paleoliitiline Paleolithic, Palaeolithic
paleopatoloogia paleopathology
palvehelmes ...
palverändurimärk pilgrim badge
pandpüss – vt amb
pannal buckle
panus – vt hauapanus
parham
parhamimüür – vt parhammüür
parhammüür (parhamimüür),
passiivne konserveerimine – vt ennetav konserveerimine
patoloogia pathology
peakilpsõlg shield-headed fibula
peanupp head knob
peapärg – vt pärg
peasarja silmiksõlg ...
peeker ...
peenkeraamika fine ware
peerg (pird),
peitel chisel
peitleid cache
penn pfenning
peplos – vt peplos-tüüpi rõivaese
peplos-tüüpi rõivaese (vaip-kleit, peplos), peplos-style garment, peplos, tubular gown
peremärk maker's mark
periodiseerimine (periodiseering1), ...
periodiseering1 – vt periodiseerimine
periodiseering2
petrograafiline mikroskoop (polarisatsioonimikroskoop), petrological microscope
pewter – vt putter
pidemenupp (mõõganupp), pommel, sword pommel
pihid (sepatangid),
pihukirves handaxe
piibukaas cover, cover of a pipe
piibukaha (kaha), bowl of a pipe, bowl
piibukand heel of a pipe, heel
piibunõel – vt piibuork
piibuork (piibunõel), pipe cleaner
piibuvars pipestem, stem
piip pipe
0 ... 60 / 176
© 2007 - 2015 Werkdata OÜ Terminology Management Software Contact for more information: info@termbases.eu