Aianduse terminibaas 2019 eesti - inglise - soome - vene - ladina 5127 terminit
ebaküdoonia quince
eelvili – vt eelkultuur
efektiivne soojussumma – vt efektiivsete temperatuuride summa
efemeriid ephemeris
ehisaed – vt iluaed
ehisaiandus – vt iluaiandus
ekstensiivistandik extensive planting
ekvinoktsium – vt võrdpäevsus
elavtara – vt hekk
elektrostress electrostress
eliitistik elite plant
emakas (õieemakas) style, pistil
emasõis female flower
embrüo embryo
endiivia – vt endiiviasigur
endiiviasigur (endiivia, lehtsigur), endive
entomofiil – vt putuktolmleja
entomofiilia – vt putuktolmlemine
entomogaamia – vt putuktolmlemine
entomoloogia (putukateadus), entomology
entomovektortehnoloogia entomovector technology, entomovectoring
epikormiline võsu – vt vesivõsu
erosioon soil erosion
estragon (estragonpuju), tarragon
estragonpuju – vt estragon
F1-hübriidid F1 hybrid
farmakobotaanika (ravimtaimeteadus), pharmacobotanica
fenkol – vt harilik apteegitill
fenofaas phenophase
fenoloogia phenology
feromoonpüünis pheromone trap
floora – vt taimestik
florist florist
fotosüntees photosynthesis
freesturvas (turbapuru), milled peat
frigotaim frigo plant
fungitsiid fungicide
fülloklaad – vt kladood
füsioloogiline sobimatus physiological incompatibility
fütontsiid phytoncide
fütosanitaarsertifikaat phytosanitary serificate
fütoteraapia (taimravi), phytotherapy
fütotsönoos – vt taimekooslus
geneetika genetics
generatiivne paljunemine generative multiplying, multiplication
geobioloogia geobiology
geopaatia geopathy
180 ... 240 / 647
© 2007 - 2015 Werkdata OÜ Terminology Management Software Contact for more information: info@termbases.eu