Aianduse terminibaas 2019 eesti - inglise - soome - vene - ladina 5127 terminit
labidas spade
ladvanurk top angle
lahksuguline õis – vt ühesuguline õis
laimkinkan limequat (fruit)
laimkinkanipuu limequat tree
larv (vananenud) – vt vastne
larvitsiid larvicide
laukapuu sloe, blackthorn
lausnoorendus total renewal pruning
leeder elder
leedokuu – 1) (pärnakuu, juuni), june
2) vt pärnakuu
leheanalüüs (leheproov), leaf analysis
lehehõlm foliar lobe, lacinia
leheimur leaf vacuum
lehekodarik (leherosett), rosette of leaves
lehekuu (mai), may
lehelaba foliar blade
lehemesi honeydew
lehepistik (lehtpistik), leaf cutting
leheproov – vt leheanalüüs
lehepuhur leaf blower
leherosett – vt lehekodarik
lehesoon – vt leherood
lehevaablane sawfly
lehevars – vt leheroots
lehtpistik – vt lehepistik
lehtsigur – vt endiiviasigur
leivapuu breadfruit
lestatõrjevahend – vt akaritsiid
levikuala – vt areaal
levila – vt areaal
lignifikatsioon – vt puitumine
lihaktaim – vt sukulent
liigipuhtus purity of species
liimivöö glue trap (for trees)
lillakas stone bramble
lillepott flower pot
lilleseade – vt neostus
limatsiid – vt molluskitsiid
lisajuurestik adventitious root system
liugteradega aiakäärid – vt liug-aiakäärid
looduslik taimekaitse – vt mahetaimekaitse
0 ... 60 / 86
© 2007 - 2015 Werkdata OÜ Terminology Management Software Contact for more information: info@termbases.eu